dekoracii.bg  – е електронен магазин, собственост на фирма “Ей Джи Е Дизайн” ООД. Създаден е, за да улесни Вашето пазаруване. Предлагаме изделията на водеща компания, в производството на вътрешни и външни декоративни елементи от най-висок клас.  Продуктите, обявени в сайта, могат да бъдат видяни на посочения адрес!
25.07.2023г.


“ЕЙ ДЖИ Е ДИЗАЙН” ООД СТАРТИРА ДЕЙНОСТИ ПО НОВ ПРОЕКТ ПО НПВУ


“ЕЙ ДЖИ Е ДИЗАЙН” ООД стартира дейности по нов проект, с договор №BG-RRP-3.005-3834-C01, изпълняван по процедура

№BG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“ финансиран в изпълнение на инвестиция „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния План за Възстановяване и Устойчивост (НПВУ).


Главната цел на проекта е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).


Бюджет: : 20000лв., от които 20000 лв. безвъзмездно финансиране, осигурено от Европейския съюз – NextGenerationEU, по НПВУ (МВУ).

Начало: 24.07.2023г.
Край: 24.07.2024г.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “ЕЙ ДЖИ Е ДИЗАЙН” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и  Министерство на иновациите и растежа, в качеството му на Структура за наблюдение и докладване (СНД).“