Тази страница (наречена “САЙТА”) е собственост и се администрира от “ Ей Джи Е Дизайн” ООД, ЕИК: 201549025, ИН по ДДС: BG201549025 и адрес на регистрация: гр. Асеновград, ул. Хан Крум 3 , с телефон за контакт 0899 168 333.


Тази страница регламентира взаимоотношенията между САЙТА и всеки един потребител (“КЛИЕНТА”), който посещава САЙТА, регистрира се в него, извършва покупки или изразява мнение, чрез формите за контакт, коментари и отзиви.

Моля, прочетете условията и правилата за ползване, преди да започнете ползването на САЙТА.


РЕГИСТРАЦИЯ В САЙТА

Регистрацията в САЙТА не е задължителна, в случаите когато желаете да използвате сайта с цел да направите поръчки или да задавате вашите въпроси чрез съответните форми за попълване. Ако все пак КЛИЕНТА прецени, то той може да се регистрира напълно безплатно, предоставяйки на САЙТА следната информация: потребителско име, електронен адрес (e-mail) и избрана от него произволна парола. След като КЛИЕНТА направи своята регистрация, автоматично на посочения електронен адрес КЛИЕНТА ще получи интернет връзка (“линк”) с която да активира своята регистрация. КЛИЕНТА винаги и по всяко време би могъл да промени предоставената информация в САЙТА влизайки в профилната си категория. С маркиране в квадратчето непосредствено след надписа: “Съгласен съм с Общи условия” клиентът фактически извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, чрез което декларира, че е запознат с настоящите “Общи условия”, съгласен е с тях и ги приема.


ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Защита на личните данни. Kонфиденциална политика на dekoracii.bg


Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на dekoracii.bg при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни. В случай че потребителят е заявил поръчка и не е заявил своевременно поправка в информацията с предоставените лични данни, в следствие на което dekoracii.bg изпълни неточно заявената от потребителя поръчка, dekoracii.bg не носи каквато и да било отговорност за неточно изпълнената поръчка и всички претърпени вреди са за сметка на потребителя.


С настоящите Общи условия dekoracii.bg уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни с идентификационен номер: 428666, съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни. След запознаване със съдържанието на настоящите Общи условия и приемането им, Потребителите, попълнили регистрационната форма на Сайта, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от dekoracii.bg по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служители на dekoracii.bg, както и да получават информация за продукти и услуги на dekoracii.bg на предоставените от тях форми за контакт, освен ако изрично не откажат да получават информация за продукти и услуги на dekoracii.bg чрез формите за запитване и контакт, посочени на настоящия Сайт.


Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, необходими за неговата идентификация в процеса на използване на Сайта, се съхраняват, обработват и използват от dekoracii.bg за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги.


dekoracii.bg уведомява и декларира изрично пред Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

dekoracii.bg си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури и/или за да се осигури спазването на настоящите Общи условия.


ПОРЪЧКА

Поръчките се приемат в базата данни на сайта 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Ако желаете да направите поръчка през сайта, не сте задължени да регистрирате личен потребителски профил. Поръчването на избрани от потребителя стоки се извършва при следната последователност:


ПРИМЕР:  Поръчките се приемат в базата данни на сайта 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието. Ако желаете да направите поръчка през сайта, не сте задължени да регистрирате личен потребителски профил. Поръчването на избрани от потребителя стоки се извършва при следната последователност:

1. Чрез бутона “Добави в количка” към всеки продукт или в индивидуалната страница на


всеки продукт – КЛИЕНТА натиска бутона “Добави в количка” и неговото действие по поръчка е отчетено в картата за пазаруване в горния десен ъгъл на САЙТА, като се изписва “1 ITEM“ и/или в страницата на продукта, чрез съобщение „Продуктът беше успешно добавен в кошницата“ и бутон с текст „Виж кошницата“ Следват стъпките:


2. КЛИЕНТА има три възможности да продължи последващи действия, които са:


– от картата за пазаруване може да пристъпи към директна поръчка на продукта чрез бутон „Поръчай“;

– от картата за пазаруване може да провери добавените продукти в кошницата чрез бутон „Виж кошница“;

– от съобщението в страницата на продукта да провери добавените продукти в кошницата чрез бутон „Виж кошница“;


3. КЛИЕНТА избира „Виж кошница“:


Когато КЛИЕНТА избере бутон „Виж кошница“, той е препратен в страница, която показва цялото съдържание и информация на кошницата от картата за пазаруване, включваща: име на продукта, цена, количество, обща стойност и условия на доставка.


В тази страница КЛИЕНТА може да обнови съдържанието на кошницата, като премахне продукта (x) или увеличи количеството на избрания продукт и натисне бутон „Обнови кошница“


4. КЛИЕНТА избира „Плащане“


– КЛИЕНТА попълва необходимата информация за извършване на поръчката;


– избира дали доставката да е на обявения посочен адрес или предпочита друг адрес на доставка.

– според предходното решение КЛИЕНТА натиска или “Метод на плащане” или “Метод на доставка”. При втория КЛИЕНТА попълва адрес на доставка, различен от въведения вече адрес.


5. КЛИЕНТА избира „Метод на плащане“: – Директен банков превод

КЛИЕНТА , ще получи стоката след като САЙТА получи преведената сума – Плащане при доставка или наложен платеж


6. Преглед на поръчката – КЛИЕНТА преглежда цялата информация до момента с всички въведени от него и предоставени от поръчката му данни. Ако има допусната грешка или иска да прави корекции, натиска бутона “Метод на плащане” и т.н., докато стигне до мястото, където ще са корекциите и промените.


7. За да извърши поръчка КЛИЕНТА трябва да приеме настоящите “Общи условия”.

8. „Поръчай“– КЛИЕНТА вече е направил поръчката и отново вижда цялата предоставена информация за нея.

На посочения от него e-mail КЛИЕНТА получава потвърждение за направената поръчка. Поръчката ще бъде потвърдена още веднъж, след обаждане на служител на САЙТА до КЛИЕНТА. Следва процес на изпълнение на поръчката от страна на САЙТА.


ЦЕНА НА ПОРЪЧКАТА

Общата цена на поръчката се изчислява като сбор от общите цени на поръчаните количества продукти. Всички цени в дадена поръчка са крайни, с включен в тях ДДС и не се променят от момента на поръчване до момента на плащане, направено в рамките на седем работни дни. Към общата цена на конкретна поръчка се добавя в последствие и цена за доставка.

САЙТА има правото да променя цените, които са обявени в него без предварително да уведомява потребителите. В случай на допуснати технически грешки при публикуване на цените на продуктите в САЙТА, той има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. САЙТА се задължава да върне сумите, ако те са били предварително платени по конкретна поръчка, при условие, че по негова вина са допуснати гореописаните технически грешки.


Общата цена на поръчката се изчислява като сбор от общите цени на поръчаните количества продукти. Всички цени в дадена поръчка са крайни, с включен в тях ДДС и не се променят от момента на поръчване до момента на плащане. Към общата цена на конкретна поръчка се добавя в последствие и цена за доставка.

САЙТА има правото да променя цените, които са обявени в него без предварително да уведомява потребителите. В случай на допуснати технически грешки при публикуване на цените на продуктите в САЙТА, той има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя. САЙТА се задължава да върне сумите, ако те са били предварително платени по конкретна поръчка, при условие, че по негова вина са допуснати гореописаните технически грешки.


ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради наличието на някоя от следните причини:

1. Една или няколко от поръчаните стоки не са в наличност в момента; в този случай САЙТА ще установи контакт с КЛИЕНТА в най-кратък срок.

2. Не е извършено или е забавено плащане от страна на КЛИЕНТА, в случай, че е избрал метод на плащане банков превод.

3. КЛИЕНТА е попълнил грешен или непълен адрес за доставка.

4. Непопълнен или грешен телефон за обратна връзка с КЛИЕНТА.


НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Плащане при доставка на място или наложен платеж при доставка с куриер: При получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера или на служителя, предал стоката. КЛИЕНТА получава фактура или стокова разписка на негово име и касов бон.

 

2. Плащане по банков път: Дължимата сума се заплаща чрез банков превод в посочената от САЙТА банкова сметка. При получаване на стоката КЛИЕНТА дължи плащане на куриер само за стойността на доставката, посочена от куриера (съответната тарифа за населено място).

3. Плащане с банкова карта: при този метод на плащане клиента задължително трябва да направи регистрация на сайта dekoracii.bg.

- В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

КЛИЕНТА има законовото право да върне закупена от него стока в срок от четиринадесет работни дни, считани от датата на закупуването и доставката й. За тази цел предметът на сделката – стоката трябва да бъде в оригинална опаковка, без наличие на следи от употреба и без нарушаване на първоначалния фабричен търговски вид на стоката, което е в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от Закона за защита на потребителите.

Транспортните разходи при връщане на стоката от КЛИЕНТА към САЙТА са за сметка на КЛИЕНТА, като негово право е да избере с коя куриерска служба да изпрати пратката.


ГАРАНЦИЯ НА СТОКАТА

Всички стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, биват придружени от документи с информация за срок на гаранцията, условия и място на гаранционното обслужване.

Настоящите Условия и правила за ползване са обновени и публикувани към дата: 13.06.2017г.